Onicorn xây dựng chiến lược phát triển cho IMT

Black & White, Fashion

IMT Group là công ty đầu tư về lĩnh vực tài chính và tiền điện tử, IMT được lãnh đạo bởi Ted Nguyễn – là một chuyên gia trong lĩnh vực trade coin, thành viên VIP của sàn Binance. Anh từ nước ngoài về Việt Nam muốn thành lập IMT, được sự tin tưởng của anh, Onicorn hân hạnh là đơn vị phát triển kế hoạch, chiến lược marketing, truyền thông, xây dựng website, kênh youtube, fanpage cho IMT

Mọi thức diễn ra theo đúng kế hoạch, từng bước phát triển, đang trên đà tăng trưởng. Song song đó Onicorn còn phát triển hệ thống dạy học trực tuyến bao gồm thiết kế bài giảng, nội dung bài học về coin cho IMT

English EN Tiếng Việt VI