Onicorn hợp tác với trường Đại Học Tài Chính Marketing

Black & White, Fashion

Onicorn và trường Đại Học Tài Chính Marketing  hợp tác trong công tác truyền thông, tuyển sinh, các sự kiện, các hoạt động do nhà trường phát động, nhằm thu hút nhiều học sinh biết đến trường Đại học Tài chính – Marketing. Onicorn đã tiến hành triển khai ứng dụng Oni Meet vào công tác giảng dạy trực tuyến của trường Song song đó là các chương trình ngoại khóa, là nhà tài trợ cho các dự án tốt nghiệp của các sinh viên của trường.

 

English EN Tiếng Việt VI