Hợp tác với đài truyền hình An Giang triển khai Oni Meet và hợp tác sản xuất chương trình

Black & White, Fashion

Onicorn và Đài Truyền hình An Giang đã đạt được thỏa thuận triển khai ứng dụng công nghệ Oni Meet trong các cuộc họp online của Đài truyền hình, bên cạnh đó đôi bên  còn chia sẻ định hướng  và hợp sản  xuất về những chương trình truyền hình dự kiến phát sóng.

English EN Tiếng Việt VI