Onicorn và sứ mệnh phát triển cùng tầm nhìn chiến lược

ĐỘI NGŨ THÀNH VIÊN

ONICORN là đơn vị được thành lập và điều hành bởi những cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông marketing.

Đội ngũ quản lý có tầm nhìn, chiến lược hợp lý, xa, sâu, hiệu quả rõ ràng đã chứng minh trong suốt thời gian qua. Mang đậm khả năng sáng tạo, có giải pháp tối ưu cho mỗi ý tưởng, có tư duy lớn, có khả năng điều hành tốt, có chiến lược kinh doanh hiệu quả, biết cách tạo ra giá trị. Các thành viên có trình độ, năng lực, mối quan hệ rộng,… điều này giúp cho Onicorn được sức mạnh lớn trong quá trình vận hành, xây dựng chiến lược, đem lại hiệu quả tốt.

Đội ngũ thành viên tập hợp bởi những cá nhân giàu kinh nghiệm.

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA ONICORN

– Ban lãnh đạo Onicorn đặt mục tiêu phát triển tương xứng với thương hiệu, cũng như hình ảnh của doanh nghiệp trong thời gian qua đã xây dựng được. Trong đó chú trọng về trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ, uy tín.

– Lấy chất lượng dịch vụ làm nền tảng bền vững, yếu tố quyết định sự khác biệt so với các doanh nghiệp khác, sẵn sàng tăng tốc để phát triển khi có điều kiện.

– Lấy nhân tố con người làm hạt nhân, coi con người là tài sản quý nhất đối với Onicorn, vì vậy việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn được khuyến khích. Việc phát triển kinh tế doanh nghiệp gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

– Chiến lược phát triển kinh doanh gắn liền đổi mới công nghệ, phương thức làm việc và quản lý để tăng năng suất, qua đó sẽ đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường.

– Sứ mệnh của Onicorn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại những lợi ích về dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động, Onicorn còn mang lại những lợi ích kinh tế – xã hội đối với sự phát triển của đất nước.

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA ONICORN

Với mong muốn trở thành một đơn vị vững mạnh, Ban lãnh đạo Onicorn đã định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới đây theo các hướng sau:

Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, đa dạng hóa trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát triển các ngành kinh doanh dịch vụ chủ lực của công ty. Mục đích nâng cao doanh thu và lợi nhuận, cải thiện đời sống cho nhân viên công ty.

Quan điểm phát triển gắn liền với phát triển nhân viên.

Về thị trường

Tăng cường mở rộng và không ngừng củng cố, giữ vững uy tín ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty, từng bước tạo tiền đề để mở rộng thị trường, đồng thời không ngừng mở rộng địa bàn kinh doanh tại nhiều địa phương trên toàn quốc, tập trung mạnh tại TP.HCM và Hà Nội.Tiếp tục phát huy những lợi thế về thị trường, về nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên Công ty.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược quảng bá thương hiệu, duy trì và phát triển thị phần tại các doanh nghiệp đang nắm giữ, nỗ lực phát triển các nhóm khách hàng mới, khai thác thị phần tiềm năng. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển với các dự án đầy tiềm năng trong tương lai.

Về các loại hình kinh doanh

Onicorn không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hữu ích cung cấp cho khách hàng.

Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh và đầu tư, cũng đồng thời tiếp tục xây dựng thương hiệu Onicorn ngày càng lớn mạnh gắn với việc mở rộng các hình thức kinh doanh, tham gia liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần.

Công tác quản lý

Để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Onicorn luôn tiếp thu mọi ý kiến đóng góp từ phía khách hàng và phản hồi từ thị trường, qua đó cải tiến phương pháp làm việc, điều hành, cơ cấu lại hệ thống quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng của nguồn nhân lực.

Tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có năng lực công tác cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nhanh chóng tiếp cận và làm chủ công nghệ mới; có chế độ tuyển chọn và thu hút hiền tài, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận cho tương lai.

Onicorn luôn đồng hành trong các sự kiện lớn.

Công tác quản lý vốn, tài sản

Thực hiện và triển khai hiệu quả chiến lược và kế hoạch kinh doanh nhằm bảo vệ và phát triển nguồn vốn – tài sản của Công ty, đồng thời tạo ra những nguồn lợi nhuận tối ưu và bền vững; Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước ngày một tăng, qua đó cũng đảm bảo sự phát triển lâu dài của Công ty trong khuôn khổ pháp luật.

Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân viên

Tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất và tinh thần. Bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tạo môi trường làm việc thuận lợi để người lao động phát huy hết khả năng, tiềm năng thế mạnh, sở trường của mỗi cá nhân.

Xây dựng, phát triển và thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp, trân trọng và đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp lâu dài và quyền lợi chính đáng của tập thể người lao động trong toàn công ty. Phát huy vai trò của nguồn lực con người, trách nhiệm, nghĩa vụ, tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân đối với doanh nghiệp, đóng góp vào sự thành công của đơn vị.

Leave a Comment

English EN Tiếng Việt VI