Category: Sản phẩm

Để giúp tối ưu hóa nền tảng công nghệ trong ứng dụng công việc trên mọi lĩnh vực, Onicorn đã có buổi làm việc cùng với Trung tâm sản xuất chương trình (SCJ) để triển khai sử dụng ứng dụng Oni Meet. Khi đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế, các…

Trong thời gian ngắn Like2Like đã phát triển mạnh mẽ không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn cả quốc tế. Với tất cả thành công ban đầu, đều dựa trên chiến lược hiệu quả mà Onicorn đưa ra. Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, hiện cả…

English EN Tiếng Việt VI