Category: Dịch vụ

Những thành tựu đạt được đều hiển thị thông qua những số liệu và kết quả hiện hữu. Onicorn cũng không khác, sự thành công bước đầu đều được hiển thị thông qua những con số “biết nói”. Chỉ cần nhìn vào những công ty có giá trị nhất hiện nay như Apple, Alphabet (công…

Những con số thống kê phần nào phác thảo lên bức tranh tươi sáng cho triển vọng mở rộng và phát triển của Onicron. Mới đây dựa theo khảo sát nhanh trên “Hệ thống đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp online” do Bộ KH và ĐT thực hiện thí điểm,…

Trong thời gian ngắn Like2Like đã phát triển mạnh mẽ không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn cả quốc tế. Với tất cả thành công ban đầu, đều dựa trên chiến lược hiệu quả mà Onicorn đưa ra. Theo khảo sát của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam, hiện cả…

English EN Tiếng Việt VI